Konferencja 1887

Rekreacja Możliwość komentowania Konferencja 1887 została wyłączona 383

rp_turystyka32.jpg Konferencja zebrała się w 1887 r. i wykazała, jak silne nadal były w Kanadzie siły odśrodkowe i niezadowolenie z narodowej polityki Johna A. Macdonalda. Zwolennicy osłabienia idei konfederacji niewiele jednak osiągnęli na tej międzyprowincjonalnej konferencji, w której nie wzięli tylko udziału przedstawiciele Brytyjskiej Kolumbii oraz Wyspy Księcia Edwarda. Do Quebecu zjechali w istocie tylko reprezentanci prowincjonalnych rządów liberalnych (jedynie w Manitobie był rząd konserwatywny), toteż Macdonald nie bez słuszności nazwał obrady w Quebecu zgromadzeniem Partii Liberalnej. Przy tej sposobności okazało się, że jedyną sprawą łączącą liberałów z poszczególnych prowincji (Ontario, Quebec, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik) była krytyka rządów Macdonalda, brakowało natomiast programu konstruktywnego. Zarysowały się przy tej okazji różnice interesów poszczególnych prowincji, reprezentowanych na konferencji w Quebecu w 1887 r. Protesty prowincji morskich przeciwko taryfom celnym niewiele obchodziły Quebec i Ontario, problemy kolejowe Manitoby nie budziły większego zainteresowania innych prowincji. Z kolei Quebec i Ontario różniły się między sobą w sprawach narodowych, gospodarczych itd. Ostatecznie końcowa rezolucja przyjęta przez konferencję w Quebecu akcentowała potrzebę przyznania prowincjom większych subsydiów i ograniczenia władzy rządu federalnego. W sumie znaczenie konferencji polegało głównie na tym, że zapoczątkowała ona ideę międzyprowincjonalnych kontaktów politycznych. Ujawniła też, jak słabe było jeszcze w Kanadzie przeświadczenie o jedności Dominium, jak mało jeszcze było rozwinięte poczucie narodowe czy ogólnopaństwowe, jak silne natomiast nadal tendencje odśrodkowe i partykularne.

Pozostałe artykuły o turystyce oraz podróżach:

Author

Related Articles

http://splywynaslasku.pl/

Search

Back to Top