Manifest aneksacyjny

Krupski młyn kajaki Możliwość komentowania Manifest aneksacyjny została wyłączona 648

podroze (43)Z programu zwolenników Manifestu aneksyjnego pozostało tylko przekonanie o potrzebie ściślejszych kontaktów handlowych Brytyjskiej Ameryki Północnej ze Stanami Zjednoczonymi. Należało doprowadzić do układu przez przyjęcie obustronnych ustępstw i obniżenie barier celnych, wysokich zwłaszcza po stronie USA. Dla wszystkich w Kanadzie było sprawą jasną, że po zniesieniu przez Wielką Brytanię pozostałości po aktach nawigacyjnych i zapoczątkowaniu ery wolnego handlu rzeczą konieczną stało się rozwinięcie przez Brytyjską Amerykę Północną szerszej wymiany ze Stanami Zjednoczonymi. Zwolennikiem tego rodzaju polityki był też gubernator generalny Kanady lord Elgin. Zanim została ostatecznie zagwarantowana w 1854 r. zasada obustronnych stosunków handlowych Brytyjskiej Ameryki Północnej ze Stanami Zjednoczonymi, już wcześniej gospodarka kanadyjska zaczęła podnosić się z kryzysu wywołanego wprowadzeniem wolnego handlu do Imperium Brytyjskiego. Udało się w pewnym zakresie uratować pozycję na angielskim rynku zbożowym, a nawet ją powiększyć w okresie wojny krymskiej (1854—1856), kiedy to Wielka Brytania ograniczyła import z Europy Wschodniej na rzecz przywozu zboża z Ameryki Północnej. Podpisanie ponadto traktatu o wzajemnych stosunkach handlowych amerykańsko–kanadyjskich stało się dalszym konstruktywnym czynnikiem w rozwoju gospodarczym Brytyjskiej Ameryki Północnej.

Pozostałe artykuły o turystyce oraz podróżach:

Author

Related Articles

http://splywynaslasku.pl/

Search

Back to Top