Rolnictwo

Turystyka Możliwość komentowania Rolnictwo została wyłączona 460

podroze (27)Początkowo pola własnościowe były stosunkowo małe. Dopiero przekształcenie rolnictwa  ekstensywnego w intensywne,  o produkcji towarowej, spowodowało już w okresie międzywojennym i powojennym ponowną zmianę. Na skutek samolikwidacji gospodarstw słabszych nastąpiło znaczne powiększenie tych, które sii; utrzymały, w związku z czym zmniejszyła się liczba gospodarstw. Zmieniły się one w duże farmerskie rodzinne gospodarstwa wysiedleńcze. Odległości pomiędzy nimi znacznie się zwiększyły, podobnie jak wielkość pól. Równocześnie społeczność wiejska przyjęła nowe, zbliżone do miejskich formy życia. Obecnie farmerzy duńscy, nawet drobni, gospodarujący na 12 ha, mimo że są nadal typowymi chłopami, pracującymi ciężko wraz z rodziną i przeważnie z jednym robotnikiem najemnym, muszą wykazać się przygotowaniem zawodowym w postaci ukończenia przynajmniej kursów rolniczych uniwersytetu ludowego. Są też objęci różnymi formami spółdzielczości chłopskiej, ułatwiającej zbyt produktów i zaopatrzenie w konieczne nawozy, pasze, opał itp. Na farmach nie ma już koni. Miejsca ich zajęły lekkie traktory średniej mocy, kombajny zbożowe i buraczane, samochody dostawcze i osobowe. Prace w gospodarstwie są całkowicie zmechanizowane, od elektrycznych dojarek, schładziarek do mleka i parników, do silników elektrycznych służących napędzaniu młockarni, sieczkarni, pił i innych urządzeń. Również w mieszkaniach farmerskich zainstalowane są wszelkie sprzęty ułatwiające prowadzenie gospodarstwa domowego, jak chłodziarki, zamrażarki, zmywarki do naczyń, elektryczne kuchenki, centralne ogrzewanie na ropę, telefony i telewizory. Słowem rodziny farmerskie żyją na poziomie miejskim.

Pozostałe artykuły o turystyce oraz podróżach:

Author

Related Articles

http://splywynaslasku.pl/

Search

Back to Top