Samorzad w obrebie imperium

Krupski młyn kajaki Możliwość komentowania Samorzad w obrebie imperium została wyłączona 619

palm, hammock and sunsetWalka o reformę, jaka toczyła się w latach trzydziestych w różnych prowincjach kanadyjskich, wytworzyła przekonanie, że jedynym rozwiązaniem jest rząd odpowiedzialny przed Zgromadzeniem Narodowym. Formuła taka miała przynieść ograniczenie władzy oligarchii, a jednocześnie nie naruszała związków z Wielką Brytanią. Co najważniejsze, stwarzała lepsze warunki do rozwoju narodu kanadyjskiego. Wprowadzenie systemu odpowiedzialności rządowej stanowiło jedynie przeniesienie brytyjskiego modelu ustrojowego do stosunków kolonialnych. Była to zasada, że gabinet znajdujący się u władzy jest odpowiedzialny przed parlamentem i musi posiadać poparcie większości. W razie utraty tej większości gabinet musi ustąpić miejsca nowemu rządowi, cieszącemu się poparciem większości Izby Gmin. W systemie tym zwycięska partia tworzy rząd, a jej przywódca zostaje premierem. W warunkach kolonialnych gabinetem miała być dotychczasowa Rada Wykonawcza, odpowiedzialna przed Zgromadzeniem Narodowym. Gubernator stawał się niejako konstytucyjnym władcą, reprezentującym Koronę Brytyjską, natomiast będąca organem oligarchii Rada Ustawodawcza miała być usunięta. Według tych postulatów kolonie otrzymałyby samorząd bez walki i rebelii, bez naruszenia istniejących instytucji i związków z Wielką Brytanią. Uzyskanie tego rodzaju modelu ustrojowego miało zaspokoić aspiracje kolonii nie naruszając całości Brytyjskiego Imperium.

Pozostałe artykuły o turystyce oraz podróżach:

Author

Related Articles

http://splywynaslasku.pl/

Search

Back to Top